Softvér pre meniče

Pre aplikáciu vodného čerpadla EURA Drives vyvinul komplexný špeciálny softvér pre meniče E2100, EP66 a EM30, ktoré pokrývajú stupeň ochrany od IP20 do IP67.

E2100P

0,4 kW -400 kW

EM30P

0,4 kW – 11 kW

EP66P

0,4 kW – 90 kW

Systém na kontrolu čerpadla

zákazníci môžu používať menič čerpadiel na ovládanie jedného čerpadla, ovládanie viacerých čerpadiel a kaskádové riadenie bez externého hlavného ovládača

JEDNOTLIVÉ ČERPADLO

REGULOVANÉ + FIXNÉ

VŠETKY REGULOVANÉ

Kontrola jednotlivých čerpadiel a viacerých čerpadiel

zákazníci môžu používať menič čerpadiel na ovládanie jedného čerpadla, ovládanie viacerých čerpadiel a kaskádové riadenie bez externého hlavného ovládača

Ovládací režim

s týmto riadiacim modelom môže zákazník používať striedavé pohony pre mnoho aplikácií, ako sú: prenos medzi nádržami, plnenie alebo vyprázdňovanie nádrže, odsávacie alebo solárne zavlažovanie, protipožiarne systémy atď.

Ovládací režim snímania hladiny

Požiarný režim

IP66 Klávesnica čerpadla

Jednoduchý režim ovládania

Režim riadenia čerpadla studne

Režim solárnej regulácie

REGULOVANÉ + FIXNÉ

Regulated no rotation
Regulated rotation by time
Regulated rotation by sleep

VŠETKY REGULOVANÉ

Fix regulated
Multimaster regulated by time
Multimaster regulated by sleep

Ochranné funkcie

Detekcia úniku

Ochrana proti chodu na prázdno

Ochrana pri plnení

Pomocné funkcie

EURA Drives Smart funkcie

Tieto funkcie pomáhajú zákazníkom uľahčovať servis čerpadiel a predlžujú životnosť čerpadla

Detekcia prietoku vody

A

Čistenie čerpadla

B

HAND / AUTO ovládanie

C

Ochrana proti korózii a mrazu

D

Režim riadenia času

E

Solárne čerpadlo s automatickým ladením

F

Používateľské Makro

G

Potrebujete pomoc?

Pre viac informácií o spoločnosti alebo službe nás neváhajte kontaktovať